Beste borduurster(der)
We zijn erin geslaagd de patronen om te zetten naar .PDF
Dit maakt het mogelijk om de patronen per e-mail te verzenden.
Vanaf nu kunt u patronen bestellen zonder verzendkosten.
U hoeft geen dagen meer te wachten, u kunt de bestelling al de volgende dag al hebben.

Je betaald enkel 0,70 voor de patronen

Er zijn twee uitzonderingen.

"1" De minimum order is 2,00.

"2" Als je minder dan 10 patronen besteld betaal je 1,00 extra.

Zie de tabel hieronder.

 

   

Bestel overzicht

Eén patroon voor

€ 2,00

2 patronen voor

2x0,7 +1 = € 2,40

3 patronen voor

3x0,7 +1 = € 3,10

4 patronen voor

4x0,7 +1 = € 3,80

5 patronen voor

5x0,7 +1 = € 4,50

6 patronen voor

6x0,7 +1 = € 5.20

7 patronen voor

7x0,7 +1 = € 5,90

8 patronen voor

8x0,7 +1 = € 6,60

9 patronen voor

9x0,7 +1 = € 7,30

10 patronen voor

10x0,7 =7,00

11 patronen voor

11x0,7 =7,70

Enz.

 

Wij sturen je de beste kwaliteit voor het printen van onze patronen.

De kwaliteit van het patroon op papier is nu afhankelijk van de printer die je daarvoor gebruikt.

 

Copyright ©

 Alle rechten voorbehouden. Niets van onze patronen mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd,

gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt,

in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opnamen of enig andere manier.

Het verkopen of zelfs weggeven van kopieën van onze borduurpatronen is niet toegestaan.

 Het maken van kopieën is alleen toegestaan voor eigen gebruik, om b.v. het origineel te sparen.

 Wel toegestaan is het verkopen of weggeven van geborduurde kaarten die met behulp van onze patronen zijn gemaakt.